ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г.

Този уебсайт и сайт за мобилни устройства (наричани по-нататък "Сайтове") се притежават и управляват от Доставчика ("ние," "ни" или "нас"). С използването на Сайтовете и Услугите (както са дефинирани по-долу) се съгласявате данните Ви да бъдат събирани и използвани от нас в съответствие с тази Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с тази Декларация за поверителност, не използвайте услугите, предоставени по Интернет, Сайтовете или онлайн доставчиците, мобилните развлечения и услугата за предаване на кратки съобщения (SMS) (наричани по-нататък "Услуги"). Тази Декларация за поверителност е приложима за използването на Сайтовете и Услугите, включително, но не само всички нови функционални възможности, представляващи разширение или подобрение на Услугата, като пускане на нови функции.

Промени в Декларацията за поверителност

Запазваме си правото да променяме условията на настоящата Декларация за поверителност. Предвид че промените се публикуват на тази страница, Ви съветваме редовно да я проверявате. В случай че продължите да ползвате Услугите след направени промени в настоящата Декларация за поверителност, означава, че сте съгласни с тях.

Каква информация събираме

Ние събираме и обработваме "лична информация" (напр. информация, която може да се използва за връзка с Вас, като пълно име, пощенски адрес, телефонен номер, електронна поща, MSISDN (номер на мобилен телефон в международен формат), "финансова информация" (т.е. номер на кредитна карта, информация за банкова сметка или пароли) или "демографска информация и информация за използването на Услугите" (т.е. подаваната от вас или събираната от нас информация, която не е лична, нито финансова, но е необходима за функционирането и таксуването на Услугите, като данни за началото, края и обема на използване на Услугите, вида браузър, който използвате, схемите на търсене в Интернет и IP адрес), във връзка с Услугите. Може да предоставим личната, финансовата, демографската Ви информация и информацията за използването на Услугите от Вас (наричана "Информация") на Вашия оператор, за да гарантираме събирането на таксите, като събраната от Доставчика информация може да бъде съхранявана и обработвана в държавата, в която Доставчикът поддържа съоръжения. С използването на Услугите се съгласявате с прехвърлянето на Информацията извън държавата Ви. Информацията се изтрива до шест месеца след прекратяване на абонамента Ви. Доставчикът може да съхранява информацията и след изтичането на този срок, ако това е предвидено в закон или договор.

Използване на Информацията Ви

Чрез Услугите Доставчикът Ви предоставя широка гама от онлайн и мобилни развлечения, както и информационно съдържание. Използваме личните Ви данни, с цел предоставяне на Услугите и обслужване на клиентите. Използваме личните Ви данни, за да отговорим на Ваши запитвания, да обработим транзакциите Ви за използването на Услугите и за да Ви информираме за ползите, подобренията и промоциите за Услугите чрез изпращане на кратки съобщения. Освен ако не откажете, може да използваме личните Ви данни, за да се свързваме с Вас във връзка с програми, продукти, функции или услуги, от които, според нас, проявявате интерес (като предстоящи промоционални материали) или за други цели, които могат да Ви бъдат съобщавани периодично. Можем да използваме личните Ви данни, за да се свържем с Вас във връзка с използването Ви на Сайтовете и/или Услугите или по повод на въведени промени в нашите Декларация за поверителност, Общи условия, Специални условия или други декларации или условия, които касаят лично Вас и използването на Сайтовете и/или Услугите. Освен това, можем да използваме събраната за Вас информация, за да подобрим съдържанието и навигацията на Сайтовете ни или за други вътрешни цели.

Използваме нелична информация за вътрешни цели, с цел улесняване управлението на Услугите и за комуникация с посетителите на Сайтовете. С цел показване на тенденции и модели, може да споделяме обобщена нелична информация с трети страни. Може, също така, да използваме нелична информация, за да персонализираме и приспособим Услугите според Вашите нужди и за да Ви изпращаме адресни реклами на базата на търсения по ключови думи. Може да комбинираме събраната от нас информация с трети страни или с обществено достъпна информация.
Когато се регистрирате за Услугите или използвате други функции на Услугите, събираме мобилния Ви телефонен номер и данните на Вашия мобилен оператор. Таксите за Услугите се начисляват директно на сметката Ви за мобилен телефон. С купуването на Услугите Вие ни разрешавате да предоставим мобилния Ви телефонен номер на нашите доставчици на услуга и на трети страни, когато смятаме, че е необходимо за обработката на транзакциите Ви. Такива трети страни могат да са мобилните оператори, които обикновено обработват транзакциите.

Може да използваме трети страни изпълнители, които ни съдействат за функционирането на дейността и Услугите ни и управляват дейности от наше име, като например оторизация на транзакции по плащане с мобилен телефон, и да споделяме с тях информацията Ви само за изпълнението на тези цели.

В случай на продажба на Доставчика или сливането му с друга компания, или обявяването му в несъстоятелност, част или цялата събрана от Вас информация може да бъде прехвърлена на трета страна в резултат на прехвърлянето на активи или производство по несъстоятелност. Може да разгласим Ваша информация, която сметнем, че е необходимо, за да спазим изискванията на приложимото законодателство или за да защитим интересите или сигурността на Доставчика или потребителите на Услугите.

Бисквитки

За да оптимизираме използването на нашия уебсайт, може да използваме бисквитки. Бисквитките са буквено-цифрени идентификатори, които прехвърляме на хард диска на компютъра Ви чрез Вашия уеб браузър, за да може системите ни да разпознаят браузъра Ви и да осигурят изпълнението на функциите. Самите бисквитки не ни дават информация за електронната Ви поща или други лични данни, освен ако не изберете да ни предоставите такава информация, например при регистрацията си в нашия(те) Сайт(ове). След като станете наш клиент и въведете в Сайта личната си информация, тази информация може да бъде свързана със съхранените данни в бисквитката.

Използваме бисквитки, за да сме информирани за използването на Сайта и за да подобряваме съдържанието и предлагането на Услугите ни. Така например, може да използваме бисквитки, за да персонализираме използването Ви на нашите уебсайтове или сайтове за мобилни устройства (напр., за да бъдете разпознати при следващо посещение на Сайта ни). Може да настроите браузъра си да отказва бисквитките от нас или от всеки друг уебсайт или сайт за мобилни устройства. За повече информация, вж. раздела за помощ на Вашия браузър. Някои места на Сайтовете ни обаче могат да бъдат посетени само в комбинация с бисквитки или сходни устройства, за което ще бъдете уведомени, че ако не приемете бисквитките или сходно устройство, може да нямате достъп до някое от съдържанията ни.

Само за възрастни

Услугите и Сайтовете не са предназначени за ползване от деца. Не събираме съзнателно лични данни от потребители, които не са навършили възрастта, посочена в Специалните.

Линкове

Сайтове могат да съдържат линкове към други уебсайтове или сайтове за мобилни устройства. Доставчикът няма контрол върху други уебсайтове или сайтове за мобилни устройства и не носи отговорност за тяхното съществуване или съдържание, реклама, продукти или други материали, съдържащи се в такива сайтове. Доставчикът не носи пряка или непряка отговорност за вреди или пропуснати ползи, претърпени от потребител в това отношение. Вашият достъп до и използването Ви на свързани сайтове, включително тяхното съдържание е само на Ваш риск.

Сигурност

Защитата на информацията Ви е важна за нас. Използваме стандартизирани технологии за защита на сигурността на информацията Ви. За съжаление, сигурността при предаването на данни по Интернет и чрез мобилните мрежи за комуникация не може да бъде напълно гарантирана. Затова, макар да поемаме ангажимент за защита на информацията Ви, не можем да гарантираме сигурността на информацията, която подавате към или чрез нас.

Достъп до информацията Ви

Доставчикът Ви дава възможност да преглеждате и премахвате лична информация, която сте ни предоставили или да променяте предпочитанията си. Може да ни изпратите   на адреса, който може да бъде намерен на Сайтовете и/или чрез Услугите ни, или да ни се обадите на телефонния номер, който може да бъде намерен в Специалните и да заявите дали искате информацията Ви да бъде премахната от базата ни данни, или да откажете получаването на информация от нас или от трети страни търговци или бизнес партньори. С изтриването на информацията Ви или с отказа Ви от получаване на информация от Доставчика или трети страни, данните Ви се изтриват само от нашата база данни за целите на управляването на бъдещи съобщения от Доставчика и трети страни. Това изтриване не премахва събрана информация, която е споделена с трети страни, както е посочено по-горе в тази Декларация за поверителност. Необходимо е да се обърнете към трети страни, които са се свързали директно с Вас, за да изтрият личната Ви информация, използвана от тях, за да установят контакт с Вас.

Контакти

За всякакви въпроси или коментари относно нашата декларация за поверителност, не се колебайте да се свържете с.

Тази Декларация за поверителност е актуализирана през януари 2017 г.