СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г.

Тези Специални условия и Общите   (наречени по-нататък заедно "Общи и Специални условия"), както и декларацията за авторски   и декларацията за  , се прилагат за всички споразумения между нас, в качеството ни на Доставчик (наричан по-нататък "Доставчик", "ние", "нас" или "ни" – вж. информацията по-долу), и Вас, в качеството Ви на Купувач на извършваните от нас Услуги. "Услуги" означава доставянето на Мобилно съдържание, т.е., съдържание, предназначено за използване чрез мобилни устройства (като приложения, тапети, игри, забавни мелодии и реални звуци) посредством изпращане на кратки съобщения (наричани по-нататък "SMS"), по (мобилен) Интернет, този уебсайт или сайт за мобилни устройства (наричани по-нататък "Сайтове") и/или чрез използване на други средства за предаване на мобилно съдържание, освен ако писмено не е уговорено друго.

Общите и Специалните условия, както и декларацията за авторски права и декларацията за поверителност също се прилагат за използването на Сайтовете.

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТОВЕТЕ И/ИЛИ С РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ЗА УСЛУГА(И) И/ИЛИ С ПРИЕМАНЕТО НА МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ УСЛУГА(И), СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ОБЩИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО И С ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ И ЧЕ СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЯХ.

За определено Мобилно съдържание и Услуги, може да са приложими допълнителни Условия в допълнение към Общите и Специалните условия, като условия за игри, уреждане на спорове и указания, които се съобщават предварително (наричани по-нататък "Допълнителни условия"). С РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ЗА УСЛУГА(И) И/ИЛИ С ПРИЕМАНЕТО НА МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ УСЛУГА(И), СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ И СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЯХ.

В случай на противоречие между Общите и Специалните условия и Допълнителните условия, последните имат приоритет.

Доставчикът има право по всяко време да променя или допълва Общите и Специалните условия. Затова трябва редовно да проверявате тези страници.

1. ДЪРЖАВА

Услугите се предоставят в България.

2. ДОСТАВЧИК

Услугите Ви се предоставят от.

Wizzgames е фирмата на C Formats GmbH
 Grünstraße 8, 40212 Düsseldorf
Фирмен регистрационен номер: Düsseldorf HRB 50721

Ид. № по ЗДДС: DE 814 204 879 

Ел. поща: info.bg@wizzgames.com

тел.: 024372160

3. УСЛУГИ

Wizzgames е най-добрият портал за игри, в който можете да се насладите на най-добрите игри, които са на разположение на върха на пръстите ви. В Wizzgames имате богат избор от най-добрите Android заглавия както и HTML 5 игри, кoито са съвместими с всички устройства. Клиентие, които се присъединят към Wizzgames, ще получат достъп до портал с богато разнообразие от игри за телефон. Този портал се обновява постоянно, което дава на нашите потребители достъп до нови продукти. Порталът ще показва само продукти, които са съвместими с операционната система на устройството на потребителя.

4. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, НАЛИЧНОСТ И ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ

Потребителите на Услугите трябва да са законно пребиваващи в България, които (1) са навършили 18 години и/или имат съгласието на (единия от) родителите, и/или от притежателя на акаунта, за да се регистрират и използват Услугите от негово име, (2) приемат, от името на своя родител и/или притежателя на акаунта и от свое име, тези Общи и Специални условия. С регистрацията и/или използването на Услугите, Вие потвърждавате, че сте прочели и приемате Общите и Специалните условия, и че ще спазвате приложимите за Вас условия, както е посочено по-горе.

5. ТАКСИ

Приложимите такси ще Ви бъдат съобщени чрез Услугите и Сайтовете.

Приложимите такси са: 

Абонаментната услуга от Wizzgames струва 6.01 BGN на седмица за потребители на Telenor. За потребители на A1, абонаментната услуга струва 6 BGN на месецна. 

Таксите за Услугите се начисляват в сметката Ви за телефон от Вашия мобилен оператор, ако имате абонамент или чрез приспадане от кредита Ви, ако нямате абонамент. Може да се начисляват отделни такси на мобилния оператор за текстови съобщения/WAP/GPRS/UMTS или такса за изтегляне.

6. КРАТКИ КОДОВЕ, КЛЮЧОВИ ДУМИ И URL ЗА САЙТОВЕТЕ

Ако е приложимо, кратките кодове, ключовите думи и унифицираният указател на ресурс (URL), които използваме за Услугите ни и в Сайтовете, ще Ви бъдат съобщени чрез Услугите и Сайтовете.

7. ОТМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО АВТОРСКИ ПРАВА

Предоставяме Ви информация в Сайтовете и/или чрез Услугите. Ако желаете да отмените използването на Услугите ни, може да го направите, като:

Има три начина да прекратите услугата:

1: Чрез текстово съобщение/SMS: можете да се откажете от услугата по всяко време, като изпратите SMS с текст STOP WIZZ до 14703.

2: Като кликнете върху линка за прекратяване на абонамента.

3: Чрез имейл: можете да изпратите имейл, съдържащ телефонния номер, за който абонаментът трябва да бъде прекратен, до info.bg@wizzgames.com Абонаментът ви ще бъде прекратен в рамките на 24 часа (в установеното работно време, в противен случай в понеделник след уикенда).

4: Чрез телефонната линия за помощ: клиентите могат да се обадят на оператор на номер 024372160 (При спазване на местните тарифи, операторът е достъпен в работно време). Абонаментът на клиента ще бъде прекратен в рамките на 24 часа (през работни дни).

За повече информация или ако имате конкретни въпроси, може да изпратите имейл на центъра ни за обслужване на клиенти info.bg@wizzgames.com. Може също да се обадите на нашия номер за обслужване на клиенти 024372160 (При спазване на местните тарифи, операторът е достъпен в работно време).