SPECIFICKÉ PODMÍNKY ČESKÁ REPUBLIKA - 22. BŘEZNA 2021

Tyto Všeobecné podmínky a Specofické podminsky (dále společně uváděné jako "Všeobecné a specifické podmínky"), stejně jako politika autorských práv apolitika ochrany osobních údajů, se vztahují na veškeré smlouvy mezi námi jakožto Poskytovatelem (dále uváděným jako "Poskytovatel", "my", "nás/námi/nám" nebo "naše/našim/našich apod." – viz Specifické podmínky uvádějící údaje o nás) a Vámi jakožto Odběratelem námi poskytovaných Služeb. „Službami“ se rozumí dodávání Mobilního obsahu, to znamená obsahu, který je určený pro použití na mobilních telefonech (například aplikace, tapety, hry, zábavné zvuky a vyzvánění), formou krátkých textových zpráv - Short Messaging Service (dále jako „SMS“), formou (mobilního) internetu, těchto internetových stránek nebo internetových stránek optimalizovaných pro mobilní telefony („Stránky“) nebo jinou formou dodávání mobilního obsahu, pokud nebylo písemně ujednáno jinak.

Tyto Všeobecné a specifické podmínky, stejně jako politika autorských práv a politika ochrany osobních údajů, se rovněž vztahují na používání Stránek.

Použitím těchto Stránek nebo svým přihlášením se k odběru našich služeb nebo přijetím Mobilního obsahu nebo služeb dáváte najevo souhlas s použitím Všeobecných a specifických podmínek a rovněž politiky autorských práv a politiky ochrany osobních údajů, uznáváte je a potvrzujete, že jste je četli a že jste jimi vázáni.

Na některý druh našeho Mobilního obsahu nebo Služeb se budou vedle Všeobecných a specifických podmínek vztahovat i dodatečné podmínky, například předem avizované herní podmínky, pravidla řešení sporů a směrnice (dále uváděné jako „Dodatečné podmínky“). Přihlášením se k odběru našich služeb nebo přijetím Mobilního obsahu nebo služeb dáváte rovněž najevo souhlas s případným použitím Dodatečných podmínek, uznáváte je a potvrzujete, že jste je četli a že jste jimi vázáni.

Pokud dojde ke kolizi mezi Všeobecnými a specifickými podmínkami na jedné straně a Dodatečnými podmínkami na straně druhé, budou převažovat Dodatečné podmínky.

Poskytovatel má kdykoliv právo Všeobecné a specifické podmínky změnit. Proto byste měli tyto stránky pravidelně pročítat.

1. STÁT
Služby jsou nabízeny v České republice.

2. POSKYTOVATEL
Služby nabízí: Wizzgames je obchodní firmou C Formats GmbH.
Grünstraße 8, 40212, Düsseldorf, Německo
IČ: HRB 50721
DIČ: DE 814 204 879

E-mail: info.cz@wizzgames.com
Telefon: 225379665

3. SLUŽBY
Jedná se o předplatné her. Přihlášením se k odběru těchto Služeb získáváte neomezený přístup k hrám. Poté, co se přihlásíte, obdržíte URL odkaz, pomocí kterého se dostanete na portál s mobilním obsahem. Obsah tohoto portálu s mobilním obsahem se neustále aktualizuje

4. PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM, DOSTUPNOST A VĚK
Uživatel těchto Služeb musí mít bydliště v České republice a (1) být starý minimálně 18 let nebo mít souhlas (jednoho z) rodičů nebo někoho, kdo je zmocněný k platbám, aby se jejich jménem přihlásil k používání Služeb a (2) aby jménem tohoto rodiče nebo platebního zmocněnce a jménem svým vyslovil souhlas s vázaností Všeobecnými a specifickými podmínkami. Přihlášením se k odběru Služeb nebo jako uživatel těchto Služeb uznáváte a potvrzujete, že jste si přečetli Všeobecné a specifické podmínky, že je přijímáte a že splňujete podmínky vztahující se na Vaši situaci, jak jsou popsány výše.

5. ÚHRADY SLUŽEB
Platné ceníky a tarify budou ohlašovány ve Službách, v reklamních sděleních na internetu nebo v televizi a na Stránkách.

Platné ceny úhrad za služby jsou následovné: 99 Kč týdně vč. DPH

Úhrady za Služby budou hrazeny formou fakturace za telefonní služby od Vašeho mobilního operátora, pokud u něj máte paušál, nebo se strhnou z Vašeho mobilního kreditu, pokud nemáte paušál. Může se stát, že Váš mobilní operátor Vám bude účtovat zvláštní poplatky za SMS a stahování.

6. VÝPOVĚĎ A UKONČENÍ, ZÁKAZNICKÝ SERVIS A INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH
Poskytujeme informace na internetových stránkách souvisejících s našimi Službami nebo formou (SMS) zpráv nebo formou reklamních sdělení na internetu. 

Pokud se chcete odhlásit z odběru našich Služeb, můžete tak učinit: můžete využít náš portál pro odhlášení nebo kontaktovat náš zákaznický servis).

Pokud potřebujete více informací nebo máte nějaké specifické dotazy, můžete odeslat e-mail našemu Zákaznickému servisu. Můžete také zatelefonovat na číslo našeho zákaznického servisu 225379665.