PRIVATLIVSPOLITIK 

Dette er privatlivspolitikken for Wizzgames, et varemærke under iDNA B.V. (i det efterfølgende refereret til som: "vi"). Denne privatlivspolitikbeskriver hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du er registreret hos os, bruger vores services eller websites eller har stillet os et spørgsmål.

Personoplysninger, som vi indsamler

De personoplysninger som vi behandler kan omfatte de følgende kategorier af data:

Derudover bruger vi cookies, når du besøger vores websites. For mere information om dette henvises til afsnittet ”Cookies” i denne privatlivspolitik.

Formål med behandling af personoplysninger

We bruger de ovenfor beskrevne data for så vidt som de er nødvendige for de følgende formål:

Årsagerne til behandling af dine personoplysninger er, afhængigt af situationen, ethvert samtykke du har givet til visse behandlingsindgreb vedrørende dine data, behovet for at behandle dine data for at indgå en aftale med dig og fuldførelsen af denne aftale og/eller vores berettigede interesser i behandlingen af dine personoplysninger til de øvrige formål, der er angivet ovenfor.

Formidling af personoplysninger til tredjepart

For at levere vores services og for at behandle personoplysninger, kan vi anvende tredjeparter, såkaldte behandlere. Disse behandlere arbejder for os og vil kun behandle dine personoplysninger på vegne af os og for os.

Vi kan også overføre dine personoplysninger til din mobilnetværksudbyder, serviceudbyderen til din gateway og/eller betalingsudbyder, for så vidt som dette er nødvendigt for behandling og opkrævning af betalinger og evt. refusioner, for udførsel af aftalen med dig og for at opfylde vores forpligtelser i kraft af loven og evt. gældende etiske regler.

Hvis vi sælges til, overtages af eller involveres i en fusion med en anden part eller hvis en anden part overtager vores service helt eller delvist, for eksempel efter en konkurs, er vi berettiget til at overføre dine personoplysninger til denne tredjepart på betingelse af at denne part overholder samtlige bestemmelser og begrænsninger, der er indeholdt i denne privatlivspolitik.

Endelig kan vi formidle dine personoplysninger til tredjepart hvis vi i god tro mener at det vil være nødvendigt grundet lovgivningen eller en retskendelse eller for at beskytte eller forsvare vores rettigheder.

Forældresamtykke

Hvad angår personer under 16 år kræver vi at forældrene eller en juridisk værge giver deres samtykke før personoplysninger indsendes til os. Skulle personoplysninger ikke desto mindre være indsendt til os uden et sådant samtykke, vil vi fjerne de pågældende personoplysninger hurtigst muligt efter vi er blevet bekendt med at dette er tilfældet.

Særlige kategorier af personoplysninger

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger (for eksempel data om race, religion eller helbred). Hvis du deler særlige personoplysninger med os, vil vi fjerne disse hurtigst muligt efter vi er blevet bekendt med at dette er tilfældet.

Overførsel af personoplysninger uden for EØS eller dit eget land

Du indvilliger i at vi også kan overføre dine personoplysninger til tredjeparter i andre lande for centralisering af filerne og/eller for behandling (indgreb), som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Nogle af disse lande er muligvis ikke en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vi vil kun overføre dine personoplysninger til lande uden for EØS for så vidt som dette er tilladt i henhold til Den Generelle Forordning om Databeskyttelse og underlagt betingelserne, som er fastsat i denne forordning for at garantere at dine rettigheder er beskyttet på samme måde, som de ville være inden for EØS. Ud over dette - hvis du bruger vores services mens du er uden for EØS, kan dine data blive overført uden for EØS for at vi kan levere disse services. Ved at erklære dig enig i denne privatlivspolitik, indvilliger du i overførslen af dine personoplysninger til et andet land, muligvis uden for EØS, til de ovennævnte formål. Vi vil give dig en liste over de involverede lande efter forespørgsel.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer ikke dine data længere end det er nødvendigt for de formål der beskrives i denne privatlivspolitik.

Indsigt i berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til oplysninger, indsigt i og berigtigelse eller sletning af disse personoplysninger. Du har endvidere ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af disse data, ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger og ret til dataportabilitet. For at udøve disse rettigheder kan du sende en e-mail til: info.dk@wizzgames.com.

Derudover har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Sikkerhed

Vi vil behandle alle dine data fortroligt og vil tage alle rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger. Vi kan desværre ikke garantere at en dataoverførsel via internettet og mobilnetværk er sikker. Derfor kan vi ikke garantere for sikkerheden af denne dataoverførsel, og du accepterer de medfølgende sikkerhedsrisici ved brug af internettet og mobilnetværk til forsendelse af information.

Cookies

Vi kan anvende cookies til at forbedre din oplevelser med vores website(s). En cookie er en lille tekstfil, der indsættes i browseren på din computer, tablet eller smartphone under et besøg på vores website(s). Cookies gør det muligt for os at genkende dig ved et efterfølgende besøg på vores website(s) og at forsyne din computer med visse karakteristika. Vi indsamler ikke personoplysninger om dig fra cookies.

Vi bruger cookies til de følgende formål:

Du kan standse indsættelsen af cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser, så den ikke længere gemmer nogen cookies. Derudover kan du også fjerne al den information, der er gemt tidligere ved at ændre indstillingerne i din browser. Se “Hjælp”-funktionen i din browser. Vi beder dig bemærke det faktum, at der på visse websider på vores websites kun kan opnås adgang, hvis cookies er aktiveret. Vær desuden venligst opmærksom på at en blokering af cookies kan medføre at du nægtes adgang til en del af vores indhold eller services.

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik trådte i kraft den 20. marts 2019. Vi forbeholder os retten til at ændre eller tilpasse denne privatlivspolitik. Hvis der foretages væsentlige ændringer i denne politik, vil vi offentliggøre disse ændringer på vores website(s).

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik kan du kontakte:
iDNA B.V. Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, The Netherlands eller sende en e-mail til info.dk@wizzgames.com.