SÆRLIGE OG GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER DANMARK – 1. APRIL 2020

Disse Særlige vilkår og betingelser og de Generelle vilkår og betingelser (i det følgende tilsammen kaldet de ‘Generelle og Særlige vilkår og betingelser’) samt privatlivspolitikken gælder for alle aftaler mellem os som udbyder (‘udbyder’, ‘vi’, ‘os’ eller ‘vores’ – se vores oplysninger nedenfor) og dig som ‘køber’ af de tjenester, vi leverer.

Ved ‘tjenester’ forstås levering af Wizzgames, en online portal der giver dig adgang til spil('spil indhold'), som er beregnet til brug på smartphone, tablet, pc og/eller laptop ('digitale enheder') via Short Messaging Service (i det følgende kaldet ‘sms’), internettet, denne hjemmeside eller et wapsite (‘siderne’) og/eller andre metoder til levering af digitalt indhold, medmindre andet skriftligt er aftalt.

De Generelle og Særlige vilkår og betingelser samt privatlivspolitikken gælder også for brug af siderne.

 Ved at GÅ IND PÅ siderne og/eller registrere (en af) tjenesterne og/eller acceptere digitalt indhold og/eller (en af) tjenesterNE accepterer du de GENERELLE og Særlige vilkår og betingelser samt privatlivspolitikken, og anerkender og bekræfter at have læst og VÆRE omfattet af disse.

Udbyder kan til enhver tid ændre eller supplere de Generelle og Særlige vilkår og betingelser. Du bliver underrettet om alle væsentlige ændringer (som for eksempel ændringer i vores priser/gebyrer eller tjenesternes art) via en gratis sms. Alle andre ændringer bliver henholdsvis meddelt via appen eller på hjemmesiden.

For særligt digitalt indhold kan yderligere vilkår og betingelser gælde i tillæg til de Generelle og Særlige vilkår.

1. LAND

Tjenesterne leveres i Danmark

2. UDBYDER

Tjenesterne leveres til dig af:

iDNA B.V.

Virksomhedsnummer: 34377401

SE-nummer: NL8219.00.122.B01

3. BETALING

Du modtager oplysninger om gældende priser og gebyrer fra eller via tjenesterne og siderne.

Der er tale om et ugeabonnement på tjenesterne. Dit ugeabonnement træder i kraft, så snart du har registreret dig som bruger af tjenesterne.

Tjenesterne fortsætter automatisk på ugebasis, og du giver os tilladelse til at opkræve betaling for ugeabonnementet enten via din telefonregning fra dit teleselskab, hvis du har indgået en månedsaftale, eller fra din konto, hvis du ikke har en månedsaftale.

Prisen for ugeabonnementet er:

25kr pr. uge inkl. moms. 

Der kan forekomme yderligere gebyrer for sms-/WAP-/GPRS-/UMTS-tjenester fra individuelle mobile netværksudbydere eller betaling for at streame og/eller downloade. Du kan til enhver tid afmelde tjenesterne, hvormed opkrævning for ugeabonnementet ophører fremadrettet. Ved afmelding af tjenester bliver abonnementsbetalinger ikke refunderet med tilbagevirkende kraft, og der foretages ikke en forholdsmæssig beregning af tidligere opkrævede abonnementsbetalinger på datoen for afmelding.

4. TJENESTER

1) Når du abonnerer på tjenesterne, kan du tilgå Wizzgames portal, der – enten via streaming og/eller download – giver adgang til dine favoritspil. Det bedes bemærket, at tjenesterne benytter internetbrowseren på din digitale enhed, og du bør altid a) gøre brug af den seneste version af din internetbrowser, b) være tilsluttet internettet, og c) vælge de korrekte indstillinger af internetbrowser (jf. vores Privatlivspolitik for yderligere oplysninger om cookieindstillinger).

2) Det digitale indhold kan tilgås på udvalgte digitale enheder (og internetbrowseren på den digitale enhed). Dette påhviler producenterne af de digitale enheder (og internetbrowseren som er installeret på den digitale enhed) og ligger derfor uden for vores kontrol. For at undgå at du ikke bliver tilfreds med tjenesterne, bedes du, før registrering af tjenesterne, kontrollere din digitale enheds kompatibilitet (og internetbrowseren som er installeret på den digitale enhed), som vist på nedenstående Liste over kompatible digitale enheder og internetbrowsere, der er at finde på siderne.

3) Noget digitalt indhold er kun tilgængeligt i Danmark. Derfor kan udbuddet af digitalt indhold variere, hvis du (midlertidigt) opholder dig uden for Danmark.

4) Du kan benytte mindst 4 (fire) digitale enheder samtidigt til at gøre brug af tjenesten.

5) Kvaliteten af det digitale indhold afhænger af a) hvilket teknisk format vi leverer det digitale indhold i, b) hvilken type digital enhed du benytter til tjenesten, og c) hastigheden på din internetforbindelse (downloadhastighed) hvorigennem du tilsluttes til tjenesten. Vi anbefaler, at du som minimum har en download-/streaminghastighed på mindst 1,5 Mbps for at kunne benytte tjenesten. For standardopløsning anbefaler vi, at du som minimum har en download-/streaminghastighed på mindst 3 Mbps, og at du for høj opløsning som minimum har en download-/streaminghastighed på mindst 5 Mbps.

6) Du erklærer dig indforstået med kun at benytte tjenesten til privat, ikke-kommerciel brug i overensstemmelse med pkt. 13 i de Generelle vilkår og betingelser.
Så længe du er abonnent, har du ubegrænset adgang til streaming og/eller download af alt vores digitale indhold.

5. ADGANG TIL TJENESTEN, TILGÆNGELIGHED OG ALDER

Brugeren af tjenesterne skal have lovligt ophold i Danmark og (1) være fyldt 18 år samt (2) have læst og, på vegne af sig selv eller kontoindehaveren, erklæret sig indforstået med at være omfattet af disse Generelle og Særlige vilkår og betingelser, ophavsretsloven samt privatlivspolitikker.

Når du har tegnet et abonnement på tjenesterne, bliver du ført videre til en velkomstside, hvoraf fremgår dit brugernavn og din adgangskode. GEM DIT BRUGERNAVN OG DIN ADGANGSKODE ET SIKKER STED, OG/ELLER SKRIV DIN E-MAILADRESSE, OG KLIK PÅ 'BEKRÆFT' FOR AT MODTAGE DIT BRUGERNAVN OG DIN ADGANGSKODE VIA E-MAIL. Du bærer selv ansvaret for hemmeligholdelsen af dit brugernavn og din adgangskode, og du er til enhver tid ansvarlig for transaktionerne på din konto.

Vi sender desuden en sms til dit mobiltelefonnummer med et hyperlink til siderne.

6. AFMELDING, KUNDESERVICE OG KONTAKT VEDRØRENDE OPHAVSRET

Vi informerer dig på siderne og/eller via meddelelser (på sms og/eller e-mail). Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du har spørgsmål eller ønsker at indgive en klage, bedes du sende en e-mail til vores Customer Care Center på info.dk@wizzgames.com eller rette telefonisk henvendelse til os på 78723263.

Vi fortsætter med at levere tjenesterne til dig, indtil du opsiger dit abonnement.

Hvis du ønsker at afmelde tjenesterne, kan du sende en sms med beskeden Stop Spil til 1995, sende en e-mail til 78723263 (husk at oplyse dit mobiltelefonnummer) eller rette telefonisk henvendelse til Customer Care Center på ovenstående nummer.

7. OPSIGELSE

Du har 14 dage til at opsige din aftale med os, medmindre du har bedt os levere tjenesterne til dig straks og har anerkendt, at denne opsigelsesperiode ikke gælder. For at opsige din aftale inden for disse 14 dage kan du benytte skabelonen til opsigelsesblanketten (se nedenfor) eller rette henvendelse til os via e-mail sendt til info.dk@wizzgames.com  eller telefonisk på 78723263.

Bemærk! Når du retter henvendelse til os via e-mail eller telefonisk eller ved at udfylde og returnere opsigelsesblanketten til os, bedes du oplyse dit mobiltelefonnummer. Det giver os bedre mulighed for at behandle din henvendelse om opsigelse.

-------------------------------------------------------------------------------

Skabelon til opsigelsesblanket

Til:

iDNA B.V. Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, The Netherlands

Fax: +31 (0)20 7947 599

E-mail: info.dk@wizzgames.com

Jeg/Vi [*] meddeler herved, at jeg/vi [*] opsiger min/vores [*] købsaftale vedrørende følgende produkter [*]/vedrørende levering af følgende tjeneste [*],

Bestilt den [*]/ modtaget den [*]

Navn på bruger(e)

Adresse på bruger(e)

Bruger(e)s underskrift (kun hvis blanketten foreligger i papirform)

Dato

[*] Det ikke-relevante overstreges.