POSEBNI USLOVI POSLOVANJA SRBIJA– 10 AVGUST 2016

Ovi posebni uslovi poslovanja i Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu zajednički se nazivaju ‘Opšti i posebni uslovi poslovanja’), kao i Pravila o autorskim pravima i Pravila o zaštiti podataka, primenjuju se na sve ugovore između nas, kao Pružioca usluga (u daljem tekstu ‘Pružaoc’, ‘mi’, ‘nama’ ili ‘naš’ – vidi naše detalje ispod) i Vas, kao Kupca usluga koje pružamo. ‘Usluge’ se odnosi na pružanje mobilnog sadržaja, npr. sadržaja koji je namenjen za upotrebu na mobilnim telefonima (kao što su aplikacije, slike za pozadine, igre, zabavni zvukovi i stvarni tonovi) putem centra za slanje kratkih poruka “Short Messaging Service” (u daljem tekstu ‘SMS’), putem (mobilnog) interneta, ove web stranice ili wap stranice (‘Stranice’) i/ili putem bilo kojeg drugog načina isporuke mobilnog sadržaja, osim kada je drugačije ugovoreno u pismenom obliku.

Opšti i posebni uslovi poslovanja, kao i pravila o autorskim pravima i pravila o zaštiti podataka se takođe primenjuju na upotrebu Stranica.

UPOTREBA STRANICA I/ILI REGISTRACIJA ZA (JEDNU OD) USLUGA I/ILI PRIHVAĆANJE MOBILNOG SADRŽAJA I/ILI (JEDNE OD) USLUGA PREDSTAVLJA PRIHVAĆANJE OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA POSLOVANJA, KAO I PRAVILA O AUTORSKIM PRAVIMA I PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA, TE VI POTVRĐUJETE DA STE ISTE PROČITALI I DA STE VEZANI SA ISTIMA.

Za određene mobilne sadržaje i usluge mogu da se primenjuju dodatni Uslovi poslovanja uz Opšte i posebne uslove poslovanja, kao što su uslovi za igre, pravila o sporovima i smernice koje će kasnije da se predstave (u daljem tekstu ‘Dodatni uslovi poslovanja’).  REGISTRACIJA ZA (JEDNU OD) USLUGA I/ILI PRIHVAĆANJE MOBILNOG SADRŽAJA I/ILI (JEDNE OD) USLUGA, PREDSTAVLJA PRIHVAĆANJE SVIH VAŽEĆIH DODATNIH USLOVA POSLOVANJA, TE VI POTVRĐUJETE DA STE ISTE PROČITALI I DA STE VEZANI SA ISTIMA.

Ako nastane nesaglasnost između Opštih i posebnih uslova poslovanja i Dodatnih uslova poslovanja, ovi drugi uslovi poslovanja imaju prednost.

Pružaoc usluga ima pravo da u svako vreme promeni ili dopuni Opšte i posebne uslove poslovanja. Zbog toga treba da redovno proveravate ove stranice.

1. ZEMLJA

Usluge se pružaju u Srbiji.

2. PRUŽAOC USLUGA

Usluge Vam pruža:

Wizzgames  je trgovačko ime od Bluetiq GmbH.

Immermannstrasse 13

40210 Düsseldorf
Broj u privrednom registru: Dusseldorf: HRB 63787
PDV broj: Ust-ID: DE273 110 961

Email: srbija@dcbhelp.com

Tel: +381114142765

3. USLUGE

Ovo je pretplata za portal sa igricama za Android uređaje. Registracijom za usluge, dobijate neograničen pristup najboljim Android igricama na tržištu gde se svake nedelje jedna od igrica menja sa novom, dakle sadržaj se osvežava svake nedelje! Po prijavi na servis dobijate link ka portalu sa sadržajem gde možete da neograničeno preuzimate igre.

4. PRISTUP USLUGAMA, DOSTUPNOST I STAROSNA DOB

Korisnici Usluga moraju da budu zakoniti rezidenti Srbije koji (1) su napunili starosnu dob od 16 godina i/ili imaju saglasnost (jednog od) roditelja i/ili nosioca računa za prijavu i upotrebu Usluga u njihovo ime i (2) saglasnost u ime navedenog roditelja i/ili nosioca računa i sebe da budu vezani sa ovim Opštim i posebnim uslovima poslovanja. Kada se prijavite za Usluge i/ili ih koristite, potvrđujete da ste pročitali i prihvatili Opšte i posebne uslove poslovanja i da ispunjavate uslove koji se primenjuju u Vašoj situaciji, kao što je gore navedeno.

5. TAKSE

Bićete obavešteni o važećim taksama putem Usluga ili Stranica.

 

Važeće takse su:

Sto osamdeset dinara za tri dana gde je porez na dodatnu vrednost ukljucen u cenu.

Takse za Usluge će se naplatiti putem računa za telefon Vašeg mobilnog mrežnog operatera ako ste pretplaćeni ili putem naplate sa Vašeg kredita ako nemate pretplatu. Mogu se primeniti posebne takse mobilnog mrežnog operatera za tekstualne poruke/WAP/GPRS/UMTS ili za preuzimanje sa interneta.

6. KRATKI KODOVI, KLJUČNE REČI I URL-ovi STRANICA

Ako je to primenjivo, kratki kodovi, ključne reči i uniformni resursni lokator (URL) koje koristimo za naše Usluge i na Stranicama biće Vam dostavljene putem naših Usluga i putem Stranica.

7. OTKAZ I PREKID, SERVISNA SLUŽBA I KONTAKTNA SLUŽBA ZA AUTORSKA PRAVA

Pružamo Vam informacije na Stranicama i/ili putem Usluga. Ako želite da prekinete Vašu upotrebu naših Usluga, možete to da uradite ovako:

Pošaljite STOPWIZZ na 4444 ili kontaktirajte naš korisnički servis telefonom ili putem elektronske pošte.

 

Ako Vam je potrebno više informacija ili imate posebno pitanje, možete da pošaljete e-mail našoj Servisnoj službi srbija@dcbhelp.com

. Takođe možete da pozovete naš servisni broj +381114142765. Poziv je besplatan.