SÄRSKILDA VILLKOR SVERIGE - 1 APRIL 2020

Dessa Särskilda villkor och de Allmänna villkoren (som gemensamt kallas ”Allmänna och särskilda villkor”), liksom integritetspolicyn, tillämpas på alla överenskommelser mellan oss, i egenskap av Leverantör (”Leverantören”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår” – se våra uppgifter nedan) och dig, i egenskap av ‘Köparen” av Tjänsterna som vi levererar.

”Tjänster” syftar på leveransen av Wizzgames, en portal på nätet som gör att du får tillgång till filmer och musik till allt som rör fitness (”Digitalt innehåll”), som du kan använda på din smarta telefon, surfplatta, dator och/eller bärbara dator (”Digitala enheter”) via korta textmeddelanden (nedan kallade ”SMS”), via (mobilt) internet, denna webbplats eller en wapsite (”Sajterna”) och/eller via någon annan leveransmetod för Digitalt innehåll, förutom om något annat anges skriftligen.

De Allmänna och särskilda villkoren, liksom integritetspolicyn, gäller också för användning av Sajterna.

ANVÄNDNING AV SAJTERNA OCH/ELLER REGISTRERING FÖR (EN AV) TJÄNSTERNA OCH/ELLER ACCEPT AV DIGITALT INNEHÅLL OCH/ELLER (EN AV) TJÄNSTERNA UTGÖR ACCEPT AV DE ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOREN, LIKSOM INTEGRITETSPOLICYN, OCH DU ERKÄNNER OCH BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST DESSA OCH ÄR BUNDEN AV DEM.

Leverantören har rätt att när som helst ändra eller komplettera de Allmänna och särskilda villkoren. Alla väsentliga ändringar (såsom ändringar av våra avgifter eller typen av Tjänster) kommer att meddelas dig via ett kostnadsfritt textmeddelande.  Alla andra tjänster kommer antingen att publiceras i appen eller på webbplatsen, beroende på vad som är lämpligast.

För visst Digitalt innehåll, kan ytterligare villkor tillämpas i tillägg till de Allmänna och särskilda villkoren.

1. LAND

Tjänsterna tillhandahålls i Sverige och endast för personer som är bosatta i Sverige.

2. LEVERANTÖR

Tjänsterna tillhandahålls dig av:

C Formats GmbH

Organisationsnummer: HRB 50721

Momsnummer: DE 814 204 879

3. AVGIFTER

De tillämpliga avgifterna kan meddelas dig genom Tjänsterna och Sajterna.

Detta är en veckovis prenumeration på Tjänsterna. Din prenumeration, som är veckovis, kommer påbörjas vid den tidpunkt då du har registrerat dig på korrekt sätt för att ta del av Tjänsterna.

Tjänsterna kommer automatiskt att fortsätta veckovis och du tillåter att vi debiterar avgiften via telefonräkningen från din leverantör av mobilt nätverk om du har ett abonnemang, eller via avdrag från din kredit om du inte har ett abonnemang.

De tillämpliga avgifterna för återkommande veckovis prenumeration är:

30kr per vecka, inklusive moms.

Separata avgifter till leverantören av mobilt nätverk, för textmeddelanden/WAP/GPRS/UMTS eller avgifter för streaming och/eller nedladdning kan tillämpas. Du kan säga upp Tjänsterna när som helst. Uppsägning kommer att stoppa de regelbundna avgifterna som annars debiteras varje vecka. Uppsägning av Tjänsterna kommer inte att medföra någon retroaktiv återbetalning av prenumerationsavgifter och tidigare debiterade prenumerationsavgifter kommer inte att beräknas proportionerligt vid uppsägningsdatumet.

4. TJÄNSTER

1) Genom att prenumerera på Tjänsterna får du åtkomst till plattformen för Wizzgames på nätet, som erbjuder åtkomst, antingen genom streaming och/eller nedladdning, av dina favoritfilmer och musik till allt som rör fitness på dina Digitala enheter. Vänligen notera att Tjänsterna använder webbläsaren i din Digitala enhet och du alltid ska a) använda den senaste versionen av din webbläsare; b) vara ansluten till internet och c) ha korrekta webbläsarinställningar (vänligen se vår integritetspolicy för mer information om inställningar för webbkakor). 

2) Det Digitala innehållet är tillgängligt på ett antal Digitala enheter (och webbläsaren installerad på den Digitala enheten). Detta är en fråga för tillverkarna av Digitala enheter (och webbläsaren som är installerad på den Digitala enheten) och därför ligger risken utanför vår kontroll. Innan du registrerar dig för Tjänsterna uppmanas du att kontrollera kompatibiliteten mellan din Digitala enhet (och webbläsaren som är installerad på sådan Digital enhet), enligt vad som visas i Listan över kompatibla Digitala enheter och webbläsare som är tillgängliga på Sajterna. Detta för att undvika besvikelse.

3) Visst Digitalt innehåll är endast tillgängligt i Sverige. Därför kan leveransen av Digitalt innehåll vara annorlunda om du (tillfälligt) bor utanför Sverige.

4) Du kan använda åtminstone 4 (fyra) Digitala enheter samtidigt för att använda Tjänsten.

5) Kvaliteten i det Digitala innehållet beror på a) det tekniska formatet i vilket vi tillhandahåller det Digitala innehållet, b) typen av Digital enhet som du använder för Tjänsten och c) hastigheten (för nedladdning) i din internetanslutning via vilken du är ansluten till Tjänsten. Vi rekommenderar att du har en nedladdnings-/streaminghastighet på åtminstone 1,5 Mbps för att åtnjuta Tjänsten. För standardupplösning rekommenderar vi att du har en nedladdnings-/streaminghastighet på åtminstone 3 Mbps. För högupplösning ska du ha en nedladdnings-/streaminghastighet på åtminstone 5 Mbps.

6) Du samtycker till att du endast ska använda Tjänsten för ditt eget personliga icke-kommersiella bruk i enlighet med klausul 13 i de Allmänna villkoren.

Så länge du prenumererar kommer du få obegränsad åtkomst till streaming och/eller nedladdning av vårt fullständiga utbud av Digitalt innehåll.

5. ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN, TILLGÄNGLIGHET OCH ÅLDER

Användare av Tjänsterna måste vara lagligt bosatta i Sverige som (1) är åtminstone 18 år gamla; och (2) har läst och samtyckt till att i eget namn eller på vägnar av kontoinnehavaren bli bunden av dessa Allmänna och särskilda villkor samt policyerna om upphovsrätt och integritet.

Efter det att du registrerar din prenumeration på Tjänsterna kommer du bli hänvisad till en välkomstsida på nätet där ditt användarnamn och lösenord visas.  FÖRVARA DITT ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD PÅ EN SÄKER PLATS OCH/ELLER FYLL I DIN E-POSTADRESS OCH KLICKA PÅ KNAPPEN ”BEKRÄFTA” FÖR ATT FÅ DITT ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD VIA E-POST. Det är ditt eget ansvar att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt, och du är hela tiden ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto.

Vi kommer även skicka ett SMS till ditt mobiltelefonnummer med en länk till Sajterna.

6. UPPSÄGNING, KUNDTJÄNST OCH KONTAKTPUNKT BETRÄFFANDE UPPHOVSRÄTT

Vi erbjuder dig information på Sajterna, och/eller via meddelanden (SMS och/eller e-post). Dessutom, om du behöver mer information eller har särskilda frågor eller vill informera oss om ett klagomål är du välkommen att mejla till vår Kundtjänst via e-post till info.se@wizzgames.com eller ringa oss på telefonnummer +46 (0) 852506663.

Tillhandahållandet av Tjänsterna till dig kommer att fortsätta tills du väljer att säga upp din prenumeration.

För att säga upp Tjänsterna kan du skicka ett textmeddelande som innehåller ordet STOPP SPIL till 72008 skicka ett e-postmeddelande till  info.se@wizzgames.com (kom ihåg att nämna ditt mobiltelefonnummer) eller ringa Kundtjänst på telefonnumret som anges ovan.

7. ÅNGERRÄTT

Du har 14 dagars ångerrätt. Under denna period kan du häva avtalet med oss förutom om du har bett oss att leverera Tjänsterna till dig omedelbart och har erkänt att denna ångerperiod inte kommer tillämpas. För att häva avtalet inom 14 dagar kan du använda ett standardformulär (vänligen se nedan) eller också kan du kontakta oss via e-post till info.se@wizzgames.com eller ringa oss på telefonnummer +46 (0) 852506663.

Notera: När du kontaktar oss via e-post eller telefon eller genom att fylla i och skicka oss ett formulär för hävning, vänligen ange ditt mobiltelefonnummer. Detta gör det möjligt för oss att behandla din hävning.

-------------------------------------------------------------------------------

Standardformulär för hävning

Till:
C Formats GmbH
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf
E-post:info.se@wizzgames.com

Jag/Vi [*] meddelar härmed att Jag/Vi [*] häver mitt/vårt [*] avtal om försäljning av följande varor [*]/för leverans av följande tjänster [*],

Beställt den [*]/ mottaget den [*]

Konsumenten/konsumenternas namn:

Konsumenten/konsumenternas adress:

Konsumentens/konsumenternas underskrift(er) (endast om detta formulär skickas i pappersform),

Datum

[*] Ta bort beroende på varje enskilt fall.